Elnätsekonomi

En unik utbildning för dig som vill driva elnät
mer effektivt och hållbart

26 nov 2024 - 5 feb 2025

Spela videoklipp
Maria Barkstedt-WijkEkonomichef, Halmstads Energi och Miljö
Läs mer
”Jag har flera gånger under utbildningens gång sagt till mina kollegor att det är en av de bästa utbildningarna jag har gått. Dessutom kändes det väldigt bra att klara certifieringstestet.”
Henrik BergströmHead of Public Affairs, Ellevio
Läs mer
”Jag kan varmt rekommendera utbildningen Elnätsekonomi. Den är högaktuell med tanke på de utmaningar som elnätsföretagen står inför.”
Staffan HolmströmAffärsområdescontroller, Skellefteå Kraft Elnät
Läs mer
”Lärarna som leder utbildningen har en väldigt hög kompetens inom sina ämnesområden och en fantastisk pedagogik som tilltalar både ekonomer och tekniker.”
Ola MossbergElnätschef, Teknik i Väst
Läs mer
”Jag tycker att alla som arbetar med beslut kring distributionsnät borde gå utbildningen Elnätsekonomi för att förstå vad som är effektivt och inte.”
Annelie Olsson, Ekonom
Johan Persson, Drift- och underhållschef
Josefin Svensson, Controller
Kraftringen
Läs mer
”Underbart med en utbildning som utmanar och startar processer!!!!”
Agnetha LinderProduktspecialist, Umeå Energi
Läs mer
”Nu när intäktsregleringen blir tuffare blir det viktigare vilka beslut man tar i verksamheten. Elnätsekonomi hjälper dig att förstå relationen mellan den egna ekonomin och intäktsramen.”
Victoria JönssonEkonom, Sölvesborg Energi
Läs mer
”Elnätsekonomi är en jättebra utbildning för att få tekniker och ekonomer att börja prata samma språk. Ett lärande som verkligen stärker deras samarbete och leder till mycket bättre beslut i elnätsbranschen.”
Stefan LundströmElnätschef, Pite Energi
Läs mer
”Extremt kunniga och engagerande lärare. Bra upplägg med föreläsningar, gruppdiskussioner och sammanfattningar. Att göra quizen löpande var nyttigt. Klockren utbildning!”
Föregående
Nästa

Utbildningens syfte

Elnätsbranschen står inför stora utmaningar. Den ökande elektrifieringen av vårt samhälle driver efterfrågan på säker eldistribution. Samtidigt är kraven på effektivitet och hållbarhet höga. Förmågan att mäta och analysera ekonomiska konsekvenser av olika beslut i verksamheten blir därför viktigare än någonsin.

För att hjälpa beslutsfattare på olika nivåer i elnätsbranschen att bli bättre på att driva elnät mer effektivt och hållbart har Erik Alenius och Mikael Runsten utvecklat utbildningen Elnätsekonomi tillsammans med Energiföretagen.

Över 350 personer i elnätsbranschen har hittills genomfört utbildningen. 9 av 10 ger den högsta betyg och rekommenderar den starkt till andra. Nästa utbildning genomförs 26 nov 2024 – 5 feb 2025.

Utbildningens målgrupp

Konsult eller leverantör i elnätsbranschen

Chef eller specialist på en myndighet eller ett departement

Utbildningens process

Utbildningen Elnätsekonomi pågår under två månader. Processen består huvudsakligen av åtta halvdagslånga och höginteraktiva workshoppar online. Mellan varje workshop får du som deltagare värdefull tid för att utveckla ditt eget lärande.

Under den andra halvan av utbildningen jobbar du även med ett eget förbättringsprojekt parallellt med workshopparna. Du får handledning av lärarna och utbyter erfarenheter med andra deltagare. Syftet är att skapa konkret värde i din egen verksamhet medan utbildningen pågår.

Mot slutet av utbildningen gör du ett test för att erhålla diplom som certifierar dina kunskaper i elnätsekonomi.

Utbildningens innehåll

1 Workshop Online
Tisdag 26 nov, 08.30-12.00

Utbildningens syfte

 • Du förbereder dig inför workshoppen genom att göra två mindre uppgifter. Vi inleder workshoppen med att presentera utbildningens syfte, process och innehåll och hur den avser att hjälpa till för att driva elnät mer effektivt och hållbart. Vi lär också känna varandra i gruppen.

Analys av siffror i elnätsföretagens årsredovisningar

 • Vi använder ett praktikfall med ett elnätsföretag för att analysera vad siffrorna i en kassaflödesanalys, en resultaträkning och en balansräkning betyder. Vi analyserar hur olika verksamhetsförändringar påverkar de finansiella rapporterna.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
2 Workshop Online
Onsdag 4 dec, 08.30-12.00

Investeringsbedömning i elnätsföretag

 • Vi använder praktikfallet med elnätsföretaget för att introducera grun­derna i investeringsbedömning med nettonuvärde (NPV) och internränta (IRR). Vi analyserar om elnätsföretaget är en ekonomiskt värdeskapande investering och vad som påverkar vår syn på vad som är tillräckligt bra.

Finansieringskostnader i elnätsföretag

 • Vi analyserar vilka risker ägare respektive långivare tar genom att finansiera elnätsföretag. Vi diskuterar vad det betyder för elnätsföretagens kostnader för finansiering (egen WACC) och hur finansieringskostnaden påverkar elnätsföretagens vilja och möjligheter att göra investeringar.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
3 Workshop Online
Tisdag 10 dec, 08.30-12.00

Regleringen av elnätsföretagens intäkter

 • Vi lär oss förutsättningarna för att investera i elnät i Sverige och logiken bakom regleringen av elnätsföretagens intäkter. Vi analyserar hur regleringen sätter ett tak för maximala intäkter genom att bestämma en metod för att beräkna skäliga kostnader för drift, avskrivningar och finansiering.

Ekonomiska incitament för elnätsinvesteringar

 • Vi analyserar hur regleringen beräknar skälig ersättning för finansiering (reglerad WACC) och hur det förhåller sig till elnätsföretagens egen kostnad för finansiering (egen WACC). Vi diskuterar hur förhållandet mellan egen och reglerad WACC påverkar incitamenten att investera i elnät.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
4 Workshop Online
Tisdag 17 dec, 08.30-12.00

Analys av olika elnätsinvesteringar

 • I smågrupper arbetar vi med en specialbyggd Excelmodell för att analysera olika elnätsinvesteringar utifrån effektivitet och hållbarhet. Vi tar reda på hur investeringarnas nettonuvärden påverkas av faktorer som kvalitet, livslängder, egen och reglerad WACC, tid från investering till driftsättning, normvärden och prisutveckling. Vi diskuterar också när det är bäst att ersätta en gammal anläggning med en ny och hur vi kan tänka strategiskt kring ersättningsinvesteringar.

Ekonomiskt värdeskapande faktorer

 • Tillsammans drar vi slutsatser för hur olika faktorer i verksamheterna påverkar elnätsföretagens ekonomiska värdeskapande.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
5 Workshop Online
Onsdag 8 jan, 08.30-12.00

Analys av lönsamhet i elnätsföretag

 • Vi lär oss hur lönsamhet i elnätsföretag borde utvärderas och diskuterar styrkor och svagheter med finansiella nyckeltal baserat på siffror från elnätsföretagens årsredovisningar. Vi analyserar vilka nivåer på nyckeltalen som är tillräckligt bra för en ekonomiskt hållbar utveckling.

Handledning av förbättringsprojekt

 • Vi drar igång våra förbättringsprojekt som syftar till att använda kunskaperna från utbildningen för att driva elnät mer effektivt och hållbart. Vi etablerar mindre arbetsgrupper med en dedikerad handledare och väljer ut konkreta områden att jobba med.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
6 Workshop Online
Onsdag 15 jan, 08.30-12.00

Analys av elnätsavgifternas hållbarhet

 • Vi använder en specialbyggd Excelmodell för att i analysera hållbarheten i våra egna elnätsavgifter. Vi diskuterar hur lönsamma våra elnätsföretag egentligen är och om nuvarande avgiftsnivåer är tillräckliga för att finansiera nödvändiga investeringar för fortsatt funktionalitet i elnäten.

Handledning av förbättringsprojekt

 • Vi fortsätter arbetet med våra förbättringsprojekt som syftar till att använda kunskaperna från utbildningen för att driva elnät mer effektivt och hållbart. Alla arbetsgrupper får handledning för att ta förbättringsprojekten vidare.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
7 Workshop Online
Onsdag 22 jan, 08.30-12.00

Analys av olika beslutssituationer

 • Vi utgår från aktuella händelser och analyserar olika elnätsekonomiska beslutssituationer. Tillsammans drar vi slutsatser för vilka strategier som driver effektivitet och hållbarhet. Vi övar på att kommunicera kring elnätsekonomi med olika intressenter i elnätsbranschen.

Handledning av förbättringsprojekt

 • Vi fortsätter arbetet med våra förbättringsprojekt som syftar till att använda kunskaperna från utbildningen för att driva elnät mer effektivt och hållbart. Alla arbetsgrupper får handledning för att ta förbättringsprojekten vidare. Handledarna bokar även in egna möten med arbetsgrupperna innan den sista workshoppen.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida. Där finns också allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.
8 Workshop Online
Onsdag 5 feb, 08.30-12.00

Certifieringstest

 • Inför den avslutande workshoppen har du gjort certifieringstestet på utbildningens hemsida. Alla deltagare som får godkänt erhåller diplom som certifierar kunskaperna i elnätsekonomi. Under workshoppen går vi igenom de svåraste frågorna från certifieringstestet.

Slutsatser för att driva elnät mer effektivt och hållbart

 • Vi presenterar förbättringsprojekten för varandra, sammanfattar gemensamma slutsatser och diskuterar våra erfarenheter. Baserat på lärandet från hela utbildningen skapar vi en agenda för att driva elnät mer effektivt och hållbart.
 • Vi avslutar genom att reflektera över vårt eget lärande. På utbildningens hemsida finns allt bildmaterial och en videoinspelning för den som missade eller vill repetera något moment.

Utbildningens lärare

Mikael Runsten

Mikael Runsten

Mikael är en mycket erfaren lärare och är ofta anlitad som expert på ekonomifrågor inom elnätsområdet. Mikael är ekonomie doktor och grundare av utbildningsföretaget Bild & Runsten Financial Learning. Bild & Runsten strävar efter att ge företagsledare och specialister sådana ekonomiska kunskaper så att de kan få hävstång på sin egen kunskap och bättre förstå argumenten från andra. Mikael har också utvecklat och genomfört ekonomimodulerna i Professional MBA Energy Management i regi av WU Executive Academy i Wien.

Erik Alenius

Erik Alenius

Erik är expert på elnätsekonomi och en väldigt uppskattad lärare. Han arbetar mycket med att skräddarsy ekonomiutbildningar för olika typer av företag och organisationer med syfte att hjälpa deltagarna att bli bättre på att driva ekonomisk hållbarhet i sina egna verksamheter. Erik är även ansvarig för kurserna i ekonomisk analys och styrning på ESMT Berlin (Tysklands högst rankade handelshögskola) och forskar om kostnadskalkylering och resursutveckling på Handelshögskolan i Stockholm.

Anmälan

Priset för att delta i utbildningen Elnätsekonomi är 36 500 kr exkl. moms

Sex månaders silvermedlemskap i Finansiella Gymmet ingår (värde 4 900 kr)

Eftersom utbildningen genomförs online tillkommer inga kostnader för resor och logi

Varför ska jag gå utbildningen Elnätsekonomi?

 

För dig som arbetar som chef på ett elnätsföretag (styrelseledamot, VD, elnätschef, ekonomichef, driftchef, underhållschef, produktchef etc.) tycker vi att du ska gå utbildningen Elnätsekonomi för att den ger dig:

 • Konkreta ekonomiska verktyg för att fatta bättre beslut kring investeringar, drift och underhåll i ditt elnätsföretag
 • Ökad förmåga att analysera och kommunicera ekonomisk information utifrån elnätsföretagets speciella förutsättningar
 • Metoder för att göra bättre prioriteringar i syfte att driva verksamheten mer effektivt och hållbart
 • Ett eget förbättringsprojekt med nya insikter kring ditt företags investeringar, lönsamhet och avgifter
 • Ett diplom som certifierar dina kunskaper i elnätsekonomi
Varför ska jag gå utbildningen Elnätsekonomi?

 

För dig som arbetar som specialist på ett elnätsföretag (nätplanerare, tekniker, analytiker, produktspecialist etc.) tycker vi att du ska gå utbildningen Elnätsekonomi för att den ger dig:

 • Ökade kunskaper om hur du i din roll som specialist kan bidra till att driva elnätsföretaget mer effektivt och hållbart
 • Bättre förmåga att förstå och analysera ekonomisk information med utgångspunkt från elnätsföretagets speciella förutsättningar
 • Ett eget förbättringsprojekt med nya insikter kring ditt företags investeringar, lönsamhet och avgifter
 • Ett diplom som certifierar dina kunskaper i elnätsekonomi
Varför ska jag gå utbildningen Elnätsekonomi?

 

För dig som arbetar som konsult eller leverantör till elnätsbranschen tycker vi att du ska gå utbildningen Elnätsekonomi för att den ger dig:

 • Ökade kunskaper kring elnätsföretagets speciella förutsättningar och ekonomiska logik
 • Du kommer utveckla din förmåga att förstå ekonomisk information och enklare se hur du kan stötta elnätsföretagens utveckling utifrån ditt kompetensområde
 • Ett eget förbättringsprojekt med nya insikter kring hur ditt företags erbjudande kan skapa värde för elnätsbranschen
 • Ett diplom som certifierar dina kunskaper i elnätsekonomi
Varför ska jag gå utbildningen Elnätsekonomi?

 

För dig som arbetar som chef eller specialist på en myndighet eller ett departement som hanterar elnätsfrågor tycker vi att du ska gå utbildningen Elnätsekonomi för att den ger dig:

 • Ökade kunskaper kring elnätsföretagets speciella förutsättningar och ekonomiska logik
 • En prestigelös mötesplats med en bred grupp representanter från elnätsbranschen där syftet är att lära av varandra
 • Du kommer utveckla din förmåga att förstå ekonomisk information och enklare se hur regleringar skapar förutsättningar för att driva elnät mer effektivt och hållbart
 • Ett eget förbättringsprojekt med nya insikter kring din roll i elnätsbranschen
 • Ett diplom som certifierar dina kunskaper i elnätsekonomi