Utbildningsprogrammet

Elnätsekonomi

En unik möjlighet att lära sig vad siffrorna egentligen betyder.

Varför ett utbildningsprogram i elnätsekonomi?

I samarbete med Energiföretagen Sverige har Bild & Runsten Financial Learning tagit fram det specialanpassade utbildningsprogrammet Elnätsekonomi. En utbildning som stärker deltagarens kompetens kring elnätsföretagens ekonomi och ökar förmågan att driva effektivare verksamheter som bättre möter morgondagens utmaningar. Elnätsekonomi vänder sig till en bred grupp av medarbetare i elnätsbranschen och fokuserar på ett lärande kring följande frågor:

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

Hur avgör man om en elnätsinvestering är tillräckligt bra?

Hur beräknas intäktsramarna och hur påverkar det elnätsinvesteringar?

Hur ska man egentligen utvärdera ekonomin i ett elnätsföretag?

Hur kan elnätsföretagens effektivitet förbättras?

Hur genomförs utbildningsprogrammet i elnätsekonomi?

Utbildningsprogrammet i elnätsekonomi omfattar ungefär en veckas arbete och leds av Mikael Runsten och Erik Alenius, båda lärare och forskare i ekonomi med lång erfarenhet av olika rådgivnings- och utbildningsuppdrag i elnätsbranchen.

 

För att ge lärandet värdefull tid, samtidigt som kostnader för miljön, resor och restid minimeras, fördelar sig utbildningsprogrammets fem dagar på tre interaktiva webbinarier, en tvådagars workshop med övernattning på kursgård i Stockholm, tre hemuppgifter och ett certifieringstest. De interaktiva webbinarierna deltar du i hemifrån med hjälp av en dator med kamera, mikrofon och hörlurar. Hemuppgifterna arbetar du med individuellt eller i grupp med andra deltagare.

Vad innehåller utbildningsprogrammet i elnätsekonomi?

Hemuppgift
1 tim

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

Du säkerställer att din dator med kamera, mikrofon och hörlurar fungerar med programvaran Zoom så att du kan delta i alla interaktiva webbinarier.

Du studerar ett praktikfall med ett elnätsföretag och försöker förstå varför deras finansiella rapporter ser ut som de gör.

Webbinarium
2 tim

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

Vi lär oss innehållet och sambanden mellan kassaflödesanalys, resultaträkning och balansräkning.

Vi använder praktikfallet med elnätsföretaget från hemuppgiften för att åskådliggöra vad siffrorna i de finansiella rapporterna betyder.

Hemuppgift
1-4 tim

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

Du studerar inspelningen och bilderna från webbinariet och gör ett kunskapstest på utbildningens hemsida tills du får godkänt resultat.

Workshop
Dag 1

Gemensam bussresa från Cityterminalen i Stockholm till kursgård

Hur avgör man om en elnätsinvestering är tillräckligt bra?

Vi använder praktikfallet med elnätsföretaget från webbinariet för att introducera grun­derna i investeringslogik.

Vi lär oss olika ansatser för investeringsbedömning: återbetalningstid, internrän­temetoden (IRR) och nettonuvärde (NPV).

Vi diskuterar vilken ersättning ägare och långivare kräver för att bidra med kapital till elnätsföretag.

Lunch

Hur beräknas intäktsramarna och hur påverkar det elnätsinvesteringar?

Vi lär oss förutsättningarna för att investera i elnät i Sverige. Logiken bakom hur intäktsramarna sätts med ersättning för värdeminskning och finansieringskostnad.

Tid för fysisk aktivitet

Middag

Hur beräknas intäktsramarna och hur påverkar det elnätsinvesteringar?

Vi använder en specialbyggd simuleringsmodell för att diskutera hur ni själva tänker kring elnätsinvesteringar. Hur gör ni? Vad är viktigt? Vad sätter begränsningar? Vad är bra nog? Hur ser ni på er egen finansieringskostnad (WACC)?

Övernattning i enkelrum

Workshop
Dag 2

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

Vi ställer finansiella rapporter för företag i elnätsbranschen bredvid varandra och diskuterar hur vi genom analyser av finansiella konsekvenser kan bli bättre på att förstå verksamheterna.

Hur ska man egentligen utvärdera ekonomin i ett elnätsföretag?

Vi lär oss nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och finansiell styrka. Vilka mått använder ni? Vad fångar måtten? Hur ser de olika elnätsföretagen ut? Vilka nivåer är bra nog?

Hur ser en bra investering ut i årsredovisningen? Varför tenderar en investering att se dålig ut när tillgångarna är nya, men fantastisk ut när tillgångarna är gamla?

Vi diskuterar styrkor och svagheter med finansiella nyckeltal baserat på elnätsföretagens årsredovisningar.

Lunch

Hur ska man egentligen utvärdera ekonomin i ett elnätsföretag?

Vi lär oss vad åldersskillnader betyder för tolkningen av de finansiella nyckeltalen. Hur gamla är tillgångarna i elnätsföretagen? Hur förändras nyckeltalen om man använder nuanskaffningsvärde istället för historiskt anskaffningsvärde på elnäten?

Introduktion av hemuppgift

Vi introducerar hemuppgiften som går ut på att individuellt, eller i grupp med andra deltagare, ta fram konkreta förslag på hur elnätsföretagens effektivitet kan förbättras.

Gemensam bussresa från kursgård till Cityterminalen i Stockholm

Hemuppgift
4-8 tim

Hur kan elnätsföretagens effektivitet förbättras?

Du arbetar med att ta fram konkreta förslag på hur elnätsföretagens effektivitet kan förbättras. Till din hjälp har du dina nya kunskaper i elnätsekonomi samt allt material på utbildningens hemsida.

En kort sammanfattning av slutsatserna från hemuppgiften laddar du upp på utbildningens hemsida före deadline.

Webbinarium
2 tim

Hur kan elnätsföretagens effektivitet förbättras?

Vi presenterar och diskuterar slutsatserna från hemuppgiften.

Vi gör ett kunskapstest för att förbereda oss inför certifieringen i elnätsekonomi.

Certifiering
1-8 tim

Du förbereder dig inför certifieringen i elnätsekonomi genom att studera innehållet på utbildningens hemsida.

Du gör ett webbaserat certifieringstest på utbildningens hemsida före deadline. Certifieringstestet tar ca 45 min och för att bli godkänd krävs minst 70 procent korrekta svar.

Alla deltagare som vid deadline har uppnått godkänt resultat på certifieringstestet och genomfört hela utbildningsprogrammet erhåller ett diplom som certifierar kunskaperna i elnätsekonomi.

Webbinarium
1 tim

Vi diskuterar hur ni sedan det senaste webbinariet praktiserat era kunskaper i elnätsekonomi.

Vi ökar på vårt lärande i elnätsekonomi genom att tillsammans reda ut de frågor i certifieringstestet som gruppen som helhet hade svårast för att klara.

Datum och tider

Programstart 9 september 2019 (fullbokad)

mån 9 sep, 10.00

Deadline hemuppgift

mån 9 sep, 10.00-12.00

Webbinarium

tis 17 sep, 12.00

Deadline hemuppgift

ons 18 sep, 09.30 – tor 19 sep, 16.30

Workshop Stockholm

ons 16 okt, 12.00

Deadline hemuppgift

fre 18 okt, 10.00-12.00

Webbinarium

ons 4 dec, 12.00

Deadline certifiering

ons 4 dec, 15.30-16.30

Webbinarium

Programstart 4 december 2019

ons 4 dec, 10.00

Deadline hemuppgift

ons 4 dec, 10.00-12.00

Webbinarium

mån 16 dec, 12.00

Deadline hemuppgift

tis 17 dec, 09.30 – ons 18 dec, 16.30

Workshop Stockholm

fre 24 jan, 12.00

Deadline hemuppgift

mån 27 jan, 10.00-12.00

Webbinarium

mån 2 mar, 12.00

Deadline certifiering

mån 2 mar, 15.30-16.30

Webbinarium

Anmälan

Priset för utbildning och certifiering i elnätsekonomi är
22 900 kr exkl. moms.

 

Kostnader på 4 000 kr exkl. moms för kost och logi under workshopen samt den egna resan till och från Cityterminalen i Stockholm tillkommer. För att anmäla dig till utbildningen i elnätsekonomi fyller du i formuläret som du når genom att klicka på följande länk:
elnätsekonomi.se/anmalan

 

Välkommen!

Kontakta oss

Erik Alenius

Erik Alenius

Utbildningsledare Elnätsekonomi

erik@bildrunsten.se

0709-749 545

Mikael Runsten

Mikael Runsten

Utbildningsledare Elnätsekonomi

mikael@bildrunsten.se

0707-358 365

Bild & Runsten Financial Learning är ett partnerägt företag med lång erfarenhet av att utveckla och leverera skräddarsydda ekonomiutbildningar till olika typer av företag, organisationer och universitet både i Sverige och internationellt. Våra partners har ekonomie doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och fortsätter att bedriva forskning i olika projekt. I våra utbildningar använder vi alltid vår unika kombination av finansiella expertkunskaper, breda industriella erfarenheter och prisbelönta pedagogik.
Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vår verksamhet utvecklas i samverkan med medlemmarna och omvärlden. En viktig del i verksamheten är att erbjuda service till våra medlemmar – bland annat med specialiststöd, omvärldsbevakning, teknikutveckling, utbildningar och konferenser – för att utveckla branschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar.

© Bild & Runsten – Alla rättigheter reserverade.