En unik utbildning för dig som vill driva elnät mer effektivt och hållbart
28 april – 18 juni 2021  

Vad är utbildningens syfte och målgrupp?

I takt med att samhällets behov av energidistribution ökar mer än tillgängliga resurser ställs elnätsföretagen inför stora ekonomiska utmaningar. Att verkligen förstå de ekonomiska konsekvenserna av stora och små beslut blir därför viktigare än någonsin för driva elnät mer effektivt och hållbart.

Elnätsekonomi är en utbildning som vi på Bild & Runsten Financial Learning har skräddarsytt i samarbete med Energiföretagen. Syftet är att hjälpa chefer, ledare och beslutsfattare på olika nivåer i elnätsbranschen att möta morgondagens utmaningar genom att förbättra sina ekonomikunskaper med utgångspunkt från elnätsföretagens speciella förutsättningar. Sedan starten 2019 har vi genomfört fem fullbokade utbildningar och är stola över att 9 av 10 deltagare ger oss högsta betyg och starkt rekommenderar utbildningen till andra i elnätsbranschen.

Nästa utbildning genomförs 28 april – 18 juni 2021. Varmt välkommen med din anmälan!

Hur genomförs utbildningen?

Elnätsekonomi omfattar totalt sex dagars utbildning utspritt över två månader. Den längre processen ger dig som deltagare värdefull tid för ditt eget lärande. Den gör också att du kan implementera dina nya kunskaper i din egen verksamhet medan utbildningen pågår. Utbildningsledare för Elnätsekonomi är Erik Alenius och Mikael Runsten, båda elnätsekonomiexperter och mycket uppskattade lärare med lång erfarenhet av olika rådgivnings- och utbildningsuppdrag i elnätsbranschen.

För att värna om klimatet, företagens resekostnader och din egen dyrbara restid genomförs stora delar av utbildningen utan fysiska träffar. Majoriteten av utbildningens workshoppar genomförs istället online där du deltar hemifrån med hjälp av en dator med kamera och mikrofon. Under de tio år som vi på Bild & Runsten Financial Learning har utvecklat den här pedagogiska teknologin har vi blivit världsledande på att facilitera höginteraktiv ekonomiutbildning online från vår specialbyggda studio. Våra deltagare blir ofta glatt överraskade över hur bra och effektivt det fungerar.

Den två månader långa utbildningsprocessen i Elnätsekonomi är uppdelad i nio delar. De första sex delarna består av en serie workshoppar online, där varje tillfälle hanterar en specifik fråga under en halv dag. Om du får förhinder att medverka vid något tillfälle kan du ta igen det med hjälp av videoinspelningar på utbildningens hemsida.

I del sju av utbildningen studerar du innehållet och gör ett webbaserat test för att certifiera dina nya kunskaper. I del åtta arbetar ni gruppvis för att implementera de nya kunskaperna i era egna verksamheter. Den avslutande nionde delen utgörs av en workshop i Stockholm där vi under två dagar arbetar fram slutsatser för hur vi kan driva elnät mer effektivt och hållbart.

Vad innehåller utbildningen?

1 Workshop Online

Ons 28 april 2021

08.30 - 12.00

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

 • Som förberedelse inför workshoppen säkerställer du att din dator med kamera, mikrofon och hörlurar fungerar med programvaran Zoom. Du studerar även ett praktikfall med ett elnätsföretag och försöker förstå varför deras siffror ser ut som de gör.
 • Under workshoppen presenterar vi utbildningens syfte, process och innehåll och lär känna varandra i gruppen.
 • Vi använder praktikfallet med elnätsföretaget för att åskådliggöra vad siffrorna i elnätsföretagens årsredoviningar betyder.
 • Vi analyserar hur olika verksamhetsförändringar påverkar kassaflöde, resultaträkning och balansräkning.
 • Workshoppen avslutas med en öppen frågestund. Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärandequiz att göra på utbildningens hemsida.

2 Workshop Online

Ons 5 maj 2021

08.30 - 12.00

Hur avgör vi om våra elnätsinvesteringar är tillräckligt bra?

 • Vi använder praktikfallet med elnätsföretaget för att introducera grun­derna i investeringslogik med nettonuvärde(NPV) och internränta (IRR).
 • Vi diskuterar kostnaden för finansiering (egen WACC) i ett elnätsföretag och hur den kostnaden påverkar viljan att investera.
 • Workshoppen avslutas med en öppen frågestund. Om du vill utvärdera ditt eget lärande finns det ett kunskapstest att göra på utbildningens hemsida.

3 Workshop Online

Fre 7 maj 2021

08.30 - 12.00

Hur påverkar intäktsregleringen vår ekonomi?

 • Vi lär oss förutsättningarna för att investera i elnät i Sverige och logiken bakom intäktsramarna med en reglerad ersättning för drift, avskrivningar och finansiering (reglerad WACC).
 • Vi diskuterar skillanden mellan egen WACC och reglerad WACC och hur det påverkar vilja att investera i elnät.
 • Workshoppen avslutas med en öppen frågestund. Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärandequiz att göra på utbildningens hemsida.

4 Workshop Online

Tis 11 maj 2021

08.30 - 12.00

Hur påverkar olika verksamhetsfaktorer vårt värdeskapande?

 • Vi använder en specialbyggd Excelmodell för att i smågrupper simulera hur centrala verksamhetsfaktorer påverkar värdet av en elnätsinvestering.
 • Vad händer om livslängden ändras? Hur påverkar normvärdet? Vad händer om reglerad WACC ändras? Vad händer om egen WACC ändras? Ska vi ersätta en gammal anläggning med en ny?
 • Workshoppen avslutas med en öppen frågestund. Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärandequiz att göra på utbildningens hemsida.

5 Workshop Online

Tis 18 maj 2021

08.30 - 12.00

Hur borde vi egentligen utvärdera vår lönsamhet?

 • Vi ställer ekonomiska rapporter för företag i elnätsbranschen bredvid varandra och diskuterar hur vi genom analyser av ekonomiska konsekvenser kan bli bättre på att utvärdera ekonomin i verksamheterna.
 • Vi lär oss nyckeltal för lönsamhet. Vilka mått använder ni? Vad fångar måtten? Hur ser de olika elnätsföretagen ut? Vilka nivåer är bra nog?
 • Varför tenderar en investering att se dålig ut i årsredovisningen när tillgångarna är nya, men fantastisk ut när tillgångarna är gamla? Vi diskuterar styrkor och svagheter med finansiella nyckeltal baserat på elnätsföretagens årsredovisningar.
 • Workshoppen avslutas med en öppen frågestund. Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärandequiz att göra på utbildningens hemsida.

6 Workshop Online

Tis 25 maj 2021

08.30 - 12.00

Är vår lönsamhet tillräcklig för att skapa långsiktig hållbarhet?

 • Vi lär oss vad åldersskillnader betyder för tolkningen av nyckeltalen för lönsamhet.
 • Hur gamla är tillgångarna i våra elnätsföretag? Hur förändras nyckeltalen om man använder nuanskaffningsvärde istället för historiskt anskaffningsvärde på elnäten?
 • Vi använder en specialbyggd Excelmodell för att i smågrupper simulera hur lönsamma våra elnätsföretag egentligen är och om nivåerna är tillräckligt bra för att skapa långsiktig hållbarhet.
 • Workshoppen avslutas med en öppen frågestund. Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärandequiz att göra på utbildningens hemsida.

7 Certifieringstest

Deadline 12.00

Mån 14 juni 2021

Har jag tillräckliga kunskaper för att bli certifierad?

 • Du förbereder dig inför certifieringstestet genom att studera inspelningar och bilder från samtliga workshoppar på utbildningens hemsida.
 • Du gör det webbaserade certifieringstestet före deadline. För att bli godkänd och få ett diplom som certifierar dina kunskaper i elnätsekonomi krävs minst 70 procent korrekta svar.
 • Om du inte klarar certifieringstestet på första försöket studerar du mer och gör om testet tills du klarar det.
 • Vill du ha hjälp med studierna kommer du kunna logga in på en öppen frågestund online för att diskutera dina frågor med utbildningsledarna.

8 Implementering

Deadline 12.00

Mån 14 juni 2021

Hur kan vi öka värdeskapandet i våra elnätsföretag?

 • I en grupp med andra deltagare börjar ni implementera er nya kunskaper i era egna verksamheter för att driva elnät mer hållbart och effektivt.
 • En sammanfattning av era slutsatserna från implementeringen laddar ni upp på utbildningens hemsida före deadline.
 • Vill gruppen ha handledning under implementeringen kommer ni kunna logga in på en öppen frågestund online för att diskutera ert projekt med utbildningsledarna.

9 Workshop Sthlm

Tor 17 juni 2021, 11.00 -
Fre 18 juni 2021, 14.00

OBS! Om COVID-19 gör det olämpligt att träffas på kursgård i juni har vi full beredskap för att konvertera denna workshop till ett digitalt format.
Så gjorde vi med bibehållen hög kvalitet i december 2020.

Vilka är de viktigaste slutsatserna för framtiden?

 • Vi samlas 11.00 på Cityterminalen i Stockholm för en gemensam bussresa till en kursgård.
 • Vi stärker våra kunskaper ytterligare genom att lära oss mer från de svåraste frågorna i certifieringstestet.
 • Grupperna presenterar och diskuterar sina implementeringar och vi drar gemensamma slutsatser för att kunna driva elnät mer effektivt och hållbart.
 • Vi äter en trevlig middag tillsammans och delar ut diplom till alla som klarat certifieringstestet. Vi övernattar i enkelrum på kursgården.
 • Vi avslutar utbildningen genom att i smågrupper analysera olika praktikfall för typiska elnätsinvesteringar. Gemensamt drar vi slutsatser för vilka strategier som skapar mest ekonomiskt värde.
 • Vi avslutar med en gemensam bussresa från kursgården till Cityterminalen i Stockholm dit vi anländer 14.00.

Pris & anmälan

Priset för att delta i utbildningen Elnätsekonomi är 29 900 kr exkl. moms.

Kostnader på 4 000 kr exkl. moms för kost och logi under workshoppen i Stockholm samt den egna resan till och från Cityterminalen tillkommer.

I utbildningens pris ingår även 6 månaders silvermedlemskap i Finansiella Gymmet (finansiellagymmet.se) till ett värde av 4 900 kr exkl. moms.

Kontakta oss

Erik Alenius

Erik Alenius

Utbildningsledare
Elnätsekonomi

erik@bildrunsten.se
0709-749 545

Mikael Runsten

Mikael Runsten

Utbildningsledare
Elnätsekonomi

mikael@bildrunsten.se
0707-358 365

Bild & Runsten Financial Learning är ett partnerägt företag med lång erfarenhet av att utveckla och leverera skräddarsydda ekonomiutbildningar till olika typer av företag, organisationer och universitet både i Sverige och internationellt. Våra partners har ekonomie doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och fortsätter att bedriva forskning i olika projekt. I våra utbildningar använder vi alltid vår unika kombination av finansiella expertkunskaper, breda industriella erfarenheter och prisbelönta pedagogik.

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vår verksamhet utvecklas i samverkan med medlemmarna och omvärlden. En viktig del i verksamheten är att erbjuda service till våra medlemmar – bland annat med specialiststöd, omvärldsbevakning, teknikutveckling, utbildningar och konferenser – för att utveckla branschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar.