Utbildningen

Elnätsekonomi

En unik möjlighet att lära sig vad siffrorna egentligen betyder.

Varför en utbildning i elnätsekonomi?

I samarbete med Energiföretagen Sverige har Bild & Runsten Financial Learning tagit fram den specialanpassade utbildningen Elnätsekonomi. Under 2019 har vi kört tre fullbokade omgångar av utbildningen. Vi är oerhört glada och stolta över att 9 av 10 deltagare ger Elnätsekonomi högsta betyg och starkt rekommenderar utbildningen till andra i elnätsbranschen. Nästa utbildningsstart är den 2 mars 2020.

 

Syftet med utbildningen är att stärka deltagarnas kunskaper om elnätsföretagens ekonomi. Detta för att öka förmågan att driva effektivare verksamheter som bättre möter morgondagens utmaningar. Elnätsekonomi vänder sig till en bred grupp av medarbetare i elnätsbranschen och fokuserar på ett lärande kring följande fem frågor:

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

Hur avgör man om en elnätsinvestering är tillräckligt bra?

Hur beräknas intäktsramarna och hur påverkar det elnätsinvesteringar?

Hur ska man egentligen utvärdera ekonomin i ett elnätsföretag?

Hur kan elnätsföretagens effektivitet förbättras?

Hur genomförs utbildningen?

Utbildningen Elnätsekonomi omfattar drygt fem dagars arbete och leds av Mikael Runsten och Erik Alenius, båda lärare och forskare i ekonomi med lång erfarenhet av olika rådgivnings- och utbildningsuppdrag i elnätsbranchen.

 

För att ge lärandet värdefull tid, samtidigt som kostnader för miljön, resor och restid minimeras, fördelar sig utbildningen på fyra interaktiva webbinarier, en tvådagars workshop med övernattning på kursgård i Stockholm, fyra hemuppgifter och ett certifieringstest. De interaktiva webbinarierna deltar du i hemifrån med hjälp av en dator med kamera, mikrofon och hörlurar. Hemuppgifterna arbetar du med individuellt eller i grupp med andra deltagare.

Vad innehåller utbildningen?

Hemuppgift
1 tim

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

Du säkerställer att din dator med kamera, mikrofon och hörlurar fungerar med programvaran Zoom så att du kan delta i alla interaktiva webbinarier.

Du studerar ett praktikfall med ett elnätsföretag och försöker förstå varför deras finansiella rapporter ser ut som de gör.

Webbinarium
2 tim

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

Vi lär oss innehållet och sambanden mellan kassaflödesanalys, resultaträkning och balansräkning.

Vi använder praktikfallet med elnätsföretaget från hemuppgiften för att åskådliggöra vad siffrorna i de finansiella rapporterna betyder.

Hemuppgift
1-4 tim

Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?

Du studerar inspelningen och bilderna från webbinariet och gör ett kunskapstest på utbildningens hemsida tills du får godkänt resultat.

Webbinarium
2 tim

Hur avgör man om en elnätsinvestering är tillräckligt bra?

Vi använder praktikfallet med elnätsföretaget från webbinariet för att introducera grun­derna i investeringslogik med nettonuvärde (NPV) och internränta (IRR).

Hemuppgift
1-4 tim

Hur avgör man om en elnätsinvestering är tillräckligt bra?

Du studerar inspelningen och bilderna från webbinariet och gör ett kunskapstest på utbildningens hemsida tills du får godkänt resultat.

Workshop
Dag 1

Gemensam bussresa från Cityterminalen i Stockholm till kursgård

Hur beräknas intäktsramarna och hur påverkar det elnätsinvesteringar?

Vi lär oss förutsättningarna för att investera i elnät i Sverige. Logiken bakom hur intäktsramarna sätts med en reglerad ersättning för värdeminskning och finansieringskostnad (reglerad WACC).

Vi diskuterar vilken ersättning elnätsföretagens ägare och långivare kräver för att finansiera elnätsinvesteringar (egen WACC).

Vi använder en specialbyggd simuleringsmodell för att räkna på elnätsinvesteringar. Hur gör ni på hemmaplan vad är viktigt för er? Vad är tillräckligt bra och vilka begränsningar finns? Ska vi investera i en ny anläggning eller är det bättre att drifta den gamla vidare?

Övernattning i enkelrum

Workshop
Dag 2

Hur ska man egentligen utvärdera ekonomin i ett elnätsföretag?

Vi ställer finansiella rapporter för företag i elnätsbranschen bredvid varandra och diskuterar hur vi genom analyser av finansiella konsekvenser kan bli bättre på att utvärdera ekonomin i verksamheterna.

Vi lär oss nyckeltal för lönsamhet och finansiell styrka. Vilka mått använder ni? Vad fångar måtten? Hur ser de olika elnätsföretagen ut? Vilka nivåer är bra nog?

Hur ser en bra investering ut i årsredovisningen? Varför tenderar en investering att se dålig ut när tillgångarna är nya, men fantastisk ut när tillgångarna är gamla? Vi diskuterar styrkor och svagheter med finansiella nyckeltal baserat på elnätsföretagens årsredovisningar.

Vi lär oss vad åldersskillnader betyder för tolkningen av de finansiella nyckeltalen. Hur gamla är tillgångarna i elnätsföretagen? Hur förändras nyckeltalen om man använder nuanskaffningsvärde istället för historiskt anskaffningsvärde på elnäten?

Hur kan elnätsföretagens effektivitet förbättras?

Vi introducerar hemuppgiften som går ut på att individuellt, eller i grupp med andra deltagare, ta fram konkreta förslag på hur elnätsföretagens effektivitet kan förbättras.

Gemensam bussresa från kursgård till Cityterminalen i Stockholm

Hemuppgift
4-8 tim

Hur kan elnätsföretagens effektivitet förbättras?

Du arbetar med att ta fram konkreta förslag på hur elnätsföretagens effektivitet kan förbättras. Till din hjälp har du dina nya kunskaper i elnätsekonomi samt allt material på utbildningens hemsida.

En kort sammanfattning av slutsatserna från hemuppgiften laddar du upp på utbildningens hemsida före deadline.

Webbinarium
2 tim

Hur kan elnätsföretagens effektivitet förbättras?

Vi presenterar och diskuterar slutsatserna från hemuppgiften.

Vi diskuterar olika elnätsekonomifrågor för att förbereda oss inför certifieringstestet.

Certifiering
1-8 tim

Du förbereder dig inför certifieringstestet genom att studera innehållet på utbildningens hemsida.

Du gör certifieringstestet via utbildningens hemsida före deadline. För att bli godkänd krävs minst 70 procent korrekta svar.

Alla deltagare som vid deadline uppnått godkänt resultat på certifieringstestet och genomfört hela utbildningen erhåller diplom som certifierar kunskaperna i elnätsekonomi.

Webbinarium
1 tim

Vi diskuterar hur ni sedan det senaste webbinariet praktiserat era kunskaper i elnätsekonomi.

Vi ökar på vårt lärande i elnätsekonomi genom att tillsammans reda ut de frågor i certifieringstestet som gruppen som helhet hade svårast för att klara.

Datum och tider

Utbildningsstart 2 mars 2020 (fåtal platser kvar)

mån 2 mar, 09.00

Deadline hemuppgift

mån 2 mar, 10.00-12.00

Webbinarium

mån 9 mars, 09.00

Deadline hemuppgift

mån 9 mar, 10.00-12.00

Webbinarium

mån 16 mars, 09.00

Deadline hemuppgift

tis 17 mar, 09.30 – ons 18 mar, 16.30

Workshop Stockholm

tis 14 apr, 09.00

Deadline hemuppgift

ons 15 apr, 10.00-12.00

Webbinarium

fre 29 maj, 09.00

Deadline certifiering

fre 29 maj, 10.00-11.00

Webbinarium

Anmälan

Priset för hela utbildningen i elnätsekonomi inkl. certifiering är
24 900 kr exkl. moms.

 

Kostnader på 4 000 kr exkl. moms för kost och logi under workshopen samt den egna resan till och från Cityterminalen i Stockholm tillkommer.

 

I utbildningens pris ingår även ett 6 månader långt medlemskap i det finansiellagymmet.se till ett värde av 4 900 kr exkl. moms.

 

För att anmäla dig till Elnätsekonomi fyller du i formuläret som du hittar genom att klicka nedan.

Välkommen!

Kontakta oss

Erik Alenius

Erik Alenius

Utbildningsledare Elnätsekonomi

erik@bildrunsten.se

0709-749 545

Mikael Runsten

Mikael Runsten

Utbildningsledare Elnätsekonomi

mikael@bildrunsten.se

0707-358 365

Bild & Runsten Financial Learning är ett partnerägt företag med lång erfarenhet av att utveckla och leverera skräddarsydda ekonomiutbildningar till olika typer av företag, organisationer och universitet både i Sverige och internationellt. Våra partners har ekonomie doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och fortsätter att bedriva forskning i olika projekt. I våra utbildningar använder vi alltid vår unika kombination av finansiella expertkunskaper, breda industriella erfarenheter och prisbelönta pedagogik.
Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vår verksamhet utvecklas i samverkan med medlemmarna och omvärlden. En viktig del i verksamheten är att erbjuda service till våra medlemmar – bland annat med specialiststöd, omvärldsbevakning, teknikutveckling, utbildningar och konferenser – för att utveckla branschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar.

© Bild & Runsten – Alla rättigheter reserverade.